CPAC Board Selects New Leadership

CPAC’s Board of Directors (2014-2016) held its first board meeting last week, and selected the new leadership for the upcoming term. ┬áDetails are as follows:

President:

Margaret Yang

Vice-Presidents:

Eric Xiao (& Treasurer)

Sheng Wang

Ti Wang

Board Secretary:

Helen Cao

Board Ombudsman:

Lynda Xu

Executive Director:

Andi Shi

Members of the Board:

Helen Cao

Daniel Gao

Longhuan Kim

Howard Shen

Andi Shi

Haiyun Wang

Mia Wang

Sheng Wang

Ti Wang

Eric Xiao

Andrew Xu

Lynda Xu

Margaret Yang

Stan Yu

Hugh Zhao